இந்திய அஞ்சல் துறையில் டிரைவர் வேலை! தகுதி:10th விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி:28.06.2017

mgid start

Detailed Information of India Post Driver recruitment 2017 :
Organization : Indian Post Office
Notification Year : 2017
Location : Kerala
Job type : Government Job
Job title : Driver
Qualification : 10th, Light and Heavy motor vehicle
Age Limit: Upto 56 years
Vacancies : 15 Vacancies
Salary : Rs.20,200/-
Apply mode : Offline
Last date to apply : 28.06.2017
Selection process:
Indian Post Office will be conducted the Written Exam for the post of Driver on 01/01/1970. The interested candidate can apply the job of Driver on or before 28.06.2017Indian Post Office located will be in Kerala. The applicants should apply in Offline mode only. Indian Post Office wanted 15 Vacancies candidates for the post of Driver. The organisation will be conducted three steps of the interview .
  1. Personal Interview
  2. Document verification
Eligibility:
Indian Post Office only focused on 10th, Light and Heavy motor vehicle qualification for the post of Driver. The Indian Post Office should follow the age limit(Min 18 years). So that the aged people can only apply for a post of Driver. Kindly verify whether you are eligible or not before applying to this post. It is based on your qualification and then only you can apply. The interested candidates can attend the interview with your original certificates.After your selection you will be placed on Kerala for the post of Driver.
How To Apply:
The interested candidates can apply the job for the post of Driver throw Offline mode and the application will be posted to the Indian Post Office on or before 28.06.2017. The candidates should attach the certificates copies, passport size photo copy along with that application.
(அருகில் இருக்கும் அஞ்சல் நிலையத்தில் விண்ணப்ப படிவங்கள் கிடைக்கும்)