3 முறை ஆசையுடன் கட்டிப்பிடித்த மோடி! முகத்தை சுழித்த டிரம்ப்!

mgid start
கை குலுக்க நினைப்பவர்களின் கையை நசுங்கிப் பிழிந்துவிடுவாராம் டொனால்டு டிரம்ப். அவருக்கு பிடித்தவர்கள் என்றால், கடைசியில் தட்டிக் கொடுப்பாராம்.
ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக பிரதமர் மோடியின் அப்ரோச் அவரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி விட்டதாம்.
கை குலுக்க நினைப்பவர்களின் கையை நசுங்கிப் பிழிந்துவிடுவாராம் டொனால்டு டிரம்ப். அவருக்கு பிடித்தவர்கள் என்றால், கடைசியில் தட்டிக் கொடுப்பாராம்.
ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக பிரதமர் மோடியின் அப்ரோச் அவரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி விட்டதாம்.
கை குலுக்க நினைப்பவர்களின் கையை நசுங்கிப் பிழிந்துவிடுவாராம் டொனால்டு டிரம்ப். அவருக்கு பிடித்தவர்கள் என்றால், கடைசியில் தட்டிக் கொடுப்பாராம்.
ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக பிரதமர் மோடியின் அப்ரோச் அவரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி விட்டதாம்.