தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி (EB) மின் விநியோக துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் கடைசி நாள்: 27.06.2017

mgid start

TANGEDCO Recruitment for Assistant Accounts Officer Job Post


TANGEDCO Job Recruitment Details:
Org NameTANGEDCO
QualificationCA/CMA
LocationTamil Nadu
Total No. of Vacancies18
Name of the PostAssistant Accounts Officer
Pay ScaleRs.15700-39100 + Grade Pay Rs.5400/-
Age Limit18 Years- 30 Years
  Name of the Post:
Assistant Accounts Officer (AAO)
Qualification:
The main eligibility for TANGEDCO job is candidates must have CA/CMA.
Age Limit:
  • SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs, BCs (OBCMs), BCMs and Destitute Widows of all Castes-18 years to No limit.
  • ‘Others’ [i.e. Applicants not belonging to SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs, BCs (OBCMs) , BCMs and Destitute Widows of all Castes]-18 years to 30 years
Selection Procedure:
  • Written Exam,
  • Interview
Salary:
Rs.15700-39100 + Grade Pay Rs.5400/-
Important dates:
  • Starting Date for Submission of Application: 13.06.2017
  • Last date for Submission of Application: 27.06.2017
  • Last Date for Payment of Application Fees: 29.06.2017
  • Date of Written Examination: 09.07.2017
How to Apply for TANGEDCO  Assistant Accounts Officer Job Recruitment: