ஜிமிக்கி கம்மல் பாடலின் தமிழ் அர்த்தம் தெரியுமா. தெரிந்தால் அதை share பண்ண மாட்டோம்.

mgid start

ஜிமிக்கி கம்மல் பாடலின் தமிழ் அர்த்தம் தெரியுமா. தெரிந்தால் அதை share பண்ண மாட்டோம். 
அதில் நடனமாடிய அந்த பெண் யார். .இந்த பாடல் இவ்வளவு trend ஆக யார் காரணம். ...