வைரமுத்துவின் தன்னிலை விளக்கமும் ஹிந்துக்களின் பதிலடியும்!

mgid start
#வைரமுத்து வின் தன்னிலை விளக்கமும் ஹிந்துக்களின் பதிலடியும்!
(செம காமெடி, Climax miss பன்னிடாதீங்க)