தயவு செய்து இந்த வீடியோ முழுவதும் பாருங்கள் அது போதும் எங்களுக்கு

mgid start


மக்களிடம் இருக்கும் அறியாமை இருளை விரட்டி வருங்கால பிள்ளைகளின் வாழ்வுக்காக இனியாவது குப்பைகளை பிரித்து தனித் தனியாக வழங்குவோம்..

இந்த வீடியோ பிடித்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்..