பூங்கா ஒன்றில் ஆடை கலைந்து எல்லை மீறிய காதல் ஜோடி

mgid start

பொது இடத்தில் பூங்கா ஒன்றில் ஆடை கலைந்து எல்லை மீறிய காதல் ஜோடிக்கு காவலர்கள் குடுத்த தண்டனையை பாருங்கள் !Couple caught in a compromising situation in the park which is then – see the video

A day after several lovers were taken into custody for indulging in obscene acts at Jubilee Park, several couples were held from Modi Park in front of Keenan Stadium on Tuesday evening.
The drive led by Officer-in charge of Mahila Thana Priyanka Anand along with lady constables raided Modi Park and caught several boys and girls in compromising situation.
The raid continued for an hour and the couples were later taken to Police Station and their parents were called. The couples held are reported to be in their teens.
City police launched the drive against the people indulging in obscene acts in public places on Monday.